Ciekawi świata Edukacja dla bezpieczeństwa Podręcznik

Boniek Barbara

Tradycyjne pojmowanie bezpieczeństwa jako zdolności do przeciwdziałania zagrożeniom zewnętrznym, kojarzone zazwyczaj z działaniami wojennymi, odchodzi w przeszłość.
Współcześnie o wiele większego znaczenia nabiera kształcenie umiejętności radzenia sobie z wieloma zagrożeniami, które wynikają z dynamicznego rozwoju cywilizacji i industrializacji. Stale wzrasta też ilość czynników powodujących bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka
W obliczu tych przemian cywilizacyjnych konieczna stała się zmiana podstawy programowej.
Koncepcja nowego przedmiotu wyraża się w całościowym ujęciu zagadnień bezpieczeństwa z położeniem nacisku na problematykę zagrożeń pokojowych i sposobów zachowań w sytuacjach o charakterze kryzysowym, w każdym czasie i miejscu.
Treści nauczania ujęte w postawie programowej do tego przedmiotu są zorientowane na wypracowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach różnych zagrożeń.
Podręcznik ma stanowić praktyczny poradnik postępowania w obliczu różnorodnych niebezpieczeństw.

Podręcznik dostosowany do wieloletniego użytku.

  • Tytuł:Ciekawi świata Edukacja dla bezpieczeństwa Podręcznik

  • Autor:Boniek Barbara

  • Kategoria:Historia

  • Wydawnictwo: Operon

Sprawdź także:

Zaginiona dziewczyna - Flynn Gillian

Szczepienia pełne kłamstw. Szokująca prawda o farmaceutycznych praktykach - Moritz Andreas

Książka o czytaniu - Sobolewska Justyna

Wierszozwierze - Horsten Jerzy