Prawo karne Zbiór przepisów

Wolters Kluwer

Stan prawny na 20.10.2014 r.
Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:

KODEKS KARNY:
9 lutego 2015 r. - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2013 r., SK 9/10 (Dz. U. poz. 905)
1 lipca 2015 r. - ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1247)
KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO:
10 października 2014 r. - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2014 r., SK 22/13 (Dz. U. poz. 1375)
1 lipca 2015 r. - ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1247)
KODEKS KARNY WYKONAWCZY:
8 marca 2015 r. - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2014 r., K 22/10 (Dz. U. poz. 287)
1 lipca 2015 r. - ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1247)
KODEKS WYKROCZEŃ:
25 lipca 2014 r. - ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915)
25 grudnia 2014 r. - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827)
KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA:
24 lipca 2014 r. - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2014 r., K 23/13 (Dz. U. poz. 969)
9 listopada 2014 r. - ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. poz. 579)
1 lipca 2015 r. - ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1247)
KODEKS KARNY SKARBOWY:
1 stycznia 2015 r. - ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328)
1 lipca 2015 r. - ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1247)
1 stycznia 2016 r. - ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz. U. poz. 1215)
USTAWA O OPŁATACH W SPRAWACH KARNYCH:
1 lipca 2015 r. - ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1247)

  • Tytuł:Prawo karne Zbiór przepisów

  • Autor:Wolters Kluwer

  • Kategoria:Karne

  • Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Sprawdź także:

BATORY. Gwiazdy, skandale i miłość na transatlantyku - Aksamit Bożena

Wilimowski - Jergović Miljenko

Dysortografia Rz - Zdzisława Saduś

Pan Kotek był chory i inne wierszyki - Jachowicz Stanisław